LUẬT SƯ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

- Tư vấn pháp luật doanh nghiệp: thành lập doanh nghiệp, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản…

- Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ: bản quyền, logo, sáng chế, các vấn đề về bảo hộ độc quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả, xử lý vi phạm bản quyền, tra cứu sáng chế, tra cứu kiểu dáng, tra cứu nhãn hiệu …

- Tư vấn pháp luật thuế: thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, GTGT, thuế xuất nhập khẩu…

- Tư vấn đầu tư: điều kiện, thủ tục đầu tư, vốn điều lệ,...các vấn đề pháp lý khác mà trong quá trình chuẩn bị đầu tư nhà đầu tư có thể gặp phải.

- Tư vấn luật lao động: tư vấn hợp đồng lao động, tranh chấp lao động, bảo hiểm xã hội

- Tư vấn pháp luật về hợp đồng: soạn thảo, rà soát pháp lý, đàm phán và giải quyết tranh chấp,…

Hotline (Zalo) : 08 9672 2989 - 1900 4558